Dotacje EU

 

Projekt pt.: Audyt wzorniczy oraz opracowanie strategii wzorniczej dla NZOZ „MEDICUS” szansą na podniesienie konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych.

 

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0021/16

 

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działania 1.4 "Wzór na konkurencję" - ETAP I PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 18.600 PLN

 

WARTOŚĆ KOSZTW KWALIFIKOWANYCH: 18.600 PLN

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 15.810 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa NZOZ „MEDICUS” poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.