Multimedica medycyna

Jest to rodzaj opieki prowadzonej w domu chorego.

Do tego rodzaju opieki kwalifikowani są pacjenci z chorobą nowotworową i nie tylko, których stan zdrowia nie rokuje wyleczenia.

Jeśli stan ogólny pacjenta pozwala na to wyszkolona pielęgniarka oraz lekarz prowadzą nadzór nad chorym w domu. W ramach tej opieki prowadzona jest zarówno pielęgnacja jak też i czynności zmierzające do zniesienia bólu oraz utrzymania stanu zdrowia chorego jak najdłużej w jak najlepszej kondycji jednocześnie nie narażając go na izolację od rodziny i najbliższych w szpitalu.


Osoby do kontaktu:

Lekarz opieki paliatywnej - Jacek Kaliszewski 086-272-18-13

Maria Daniłowicz, Iwonna Wilczyńska, Małgorzata Rogińska -  tel: 660 790 753