Medycyna pracy

Aktualny zakres badań wykonywanych przez PRZYCHODNIĘ MEDYCYNY PRACY w Grajewie Os. Południe 9, gabinet nr 2,  Budynek NZOZ Medicus

Danuta Polanis - tel.  881 733 417

  Medycyna szkolna - Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych - Badania wstępne, okresowe, kontrolne - Psychotesty

Godziny otwarcia gabinetu:

 poniedziałek 8:00 - 15:30

wtorek 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:30

piątek 8:00 - 17:00

Badania psychologiczne (tzw. psychotechnika) 
o    dla kierowców i kandydatów na kierowców kat: AM, B, D, C, D+E, C+E, T.
o    do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
o    kierowców rajdowych
o    do pracy instruktora
o    do pracy egzaminatora
Badania psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy
o    z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
o    z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
o    z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
o    po wypadkach drogowych
Badania psychologiczne
o    dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych ( nie zatrudnionych jako kierowcy)
Badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oraz do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej.
o    do pracy operatora wózka widłowego, żurawia wieżowego, koparki, ładowarki.
Badanie psychologiczne
o    widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
o    wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
o    widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
o    badanie ogólnej sprawności psychoruchowej
o    do pracy na wysokości
Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
o    do posługiwania się bronią: bojową, myśliwską, sportową, kolekcjonerską
o    do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
o    do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
o    do wykonywania usług detektywistycznych
o    do pracy inspektora ruchu drogowego
o    do pracy strażnika gminnego (miejskiego)
Badania psychologiczne do pracy:
o    sędziego, prokuratora
o    do podjęcia aplikacji komorniczej
o    asesora komorniczego
o    komornika, syndyka
o    kuratora społecznego, kuratora zawodowego
Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
o    do pracy w ochronie mienia
o    do otrzymania licencji pracownika ochrony, do przedłużenia licencji pracownika ochrony
o    pracownika zabezpieczenia technicznego
Wydajemy oryginał zaświadczenia, na życzenie wydajemy odpisy zaświadczeń.