Get Adobe Flash player

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Naukowcy poczynili znaczne postępy w kierunku lepszego poznania raka piersi i sposobów jego leczenia. Chociaż skutki tej choroby są ciągle bardzo poważne, opracowanie metod jej wczesnego wykrywania oraz innowacyjnych terapii doprowadziło do spadku umieralności związanej z chorobą. Poniżej wymieniono najważniejsze z aktualnych faktów i liczb charakteryzujących omawiany nowotwór ...

Stopnie zaawansowania raka piersi:

Rak przedinwazyjny (łac. carcinoma in situ): Istnieją 2 rodzaje raka przedinwazyjnego. Rak wewnątrzprzewodowy stwierdza się, gdy komórki raka zlokalizowane są w wyściółce przewodu. Rak zrazikowy istnieje z kolei wtedy, gdy komórki raka zlokalizowane są w obrębie zrazików.

Stopień I: Guz ma średnicę nie większą niż 2 centymetry i nie doszło do jego rozprzestrzenienia się poza pierś.
Stopień II: Guz ma średnicę nie większą niż 2 centymetry, jednak doszło do jego rozsiewu do pachowych węzłów chłonnych LUB średnica guza wynosi od 2 do 5 centymetrów i doszło lub nie do jego rozsiewu do pachowych węzłów chłonnych LUB guz ma średnicę większą niż 5 centymetrów i nie doszło do jego rozsiewu do pachowych węzłów chłonnych.
Stopień IIIA: Guz ma średnicę mniejszą niż 5 centymetrów i doszło do jego rozsiewu do pachowych węzłów chłonnych, przy czym węzły te są zrośnięte ze sobą lub z innymi strukturami, LUB guz ma średnicę większą niż 5 centymetrów i doszło do jego rozsiewu do pachowych węzłów chłonnych.
Stopień IIIB: Naciek nowotworowy tkanek w okolicy gruczołu piersiowego (skóry lub ściany klatki piersiowej, w tym żeber i mięśni klatki piersiowej).
Stopień IIIC: Zajęcie przez nowotwór węzłów chłonnych przymostkowych i pachowych bądź też węzłów chłonnych pod-lub nadobojczykowych. Pierwotny guz raka może mieć dowolne rozmiary.
Stopień IV: Rak rozsiany (z odległymi przerzutami).

Zapalny rak piersi: Zapalny rak piersi stanowi szczególną, rzadko występującą odmianę omawianego nowotworu. Pierś jest zaczerwieniona i nadmiernie ocieplona, co jest objawem stanu zapalnego. Na skórze piersi mogą pojawiać się pęknięcia lub zagłębienia, tak jak na skórce pomarańczy.

Nawrót: Rak pojawił się ponownie po zakończeniu leczenia.
Przeżywalność:
Względna przeżywalność kobiet z rozpoznanym rakiem piersi (łącznie we wszystkich stadiach) wynosi około 86 % po 5 latach od postawienia diagnozy.
Wartości względnej przeżywalności pięcioletniej według stadiów choroby są następujące: 97%, jeżeli rak zostanie rozpoznany w stadium zaawansowanym miejscowo, 79%, jeżeli rak zostanie rozpoznany w stadium zaawansowanym regionalnie (z zajęciem otaczających tkanek), a 23 %, jeżeli rak zostanie rozpoznany w stadium rozsianym (z przerzutami).
Leczenie raka piersi:
Sposób leczenia raka piersi zależy od rodzaju i stadium zaawansowania choroby, a także od tego, czy pacjentka przebyła menopauzę, czy nie. Standardowymi metodami terapeutycznymi są: leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia i hormonoterapia.
Operacje oszczędzające
Resekcja guza: Usunięcie guza w obrębie piersi, czasem z marginesem otaczającej tkanki.
Częściowa lub segmentalna mastektomia: Usunięcie raka oraz marginesu tkanki wokół guza, jak też warstwy tkanek pomiędzy guzem i mięśniami klatki piersiowej. Na ogół usuwa się także węzły chłonne.
Inne rodzaje leczenia operacyjnego
Radykalna lub prosta mastektomia: Pełna resekcja piersi, mięśnia piersiowego oraz usunięcie węzłów chłonnych pachowych.
Modyfikowana radykalna mastektomia: Usunięcie piersi, części pachowych węzłów chłonnych, tkanki nad mięśniami klatki piersiowej, a czasem także części mięśni ściany klatki piersiowej.

Radioterapia: Stosowanie promieniowania rentgenowskiego o wysokiej energii w celu zabicia komórek nowotworowych i zmniejszenia objętości guzów.

Chemioterapia: Podawanie leków przeciwnowotworowych dożylnie lub doustnie.

Hormonoterapia: Blokowanie działania naturalnych hormonów (estrogenów i progesteronu) na komórki nowotworowe, co hamuje ich rozwój. Hormonoterapia może być zastosowana, jeżeli w testach laboratoryjnych zostanie stwierdzona obecność receptorów hormonalnych w obrębie raka piersi. Podobnie jak chemioterapia, także ten sposób leczenia może niekorzystnie wpłynąć na różne komórki całego organizmu.