Nasi pracownicy

dyrektor naczelny - Dariusz Leończyk
dyrektor operacyjny - Alicja Leończyk
główna księgowa - Wiesława Jezierska
koordynator d/s rozliczeń - Iwona Dembińska