Pozostali pracownicy

piel. Małgorzata Mulewska
piel. Małgorzata Rogińska
piel. Diana Finfando
piel. Iwonna Wilczyńska
piel. Anna Sulewska
piel. Janina Gałaszewska
rejestratorka - Dorota Rożeńska
asystentka stomatologiczna - Emilia Górska
technik rtg - Janina Wieszczycka
technik rtg - Stanisława Grajewska
pracownik techniczny - Jerzy Bielawski
kierowca - Grzegorz Brzostowski