Struktura organizacyjna

Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej jest spółką cywilną

Założycielami jej są Alicja i Dariusz Leończyk

Wpis do rejestru ZOZ-ów nr.

Organizacyjnie składa się z 2 przychodni

Przychodnia Nr 1 i jednocześnie siedziba zakładu Grajewo Oś. Południe 9

Przychodia Nr 2 Rajgród ul. Zabielskiego 6