Zapytania ofertowe

W związku z przygotowaniami przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" s.c. Alicja i Dariusz Leończyk  do realizacji projektu w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi doradczej obejmującej przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" s.c. Alicja i Dariusz Leończyk w ramach planowanego do realizacji projektu.

załączniki:

Załącznik nr 1_Wzór oferty.doc

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc

Załącznik nr 3 - Zakres umowy warunkowej.docx

Zapytanie ofertowe nr 1_2016_MEDICUS.pdf